<div dir="ltr">
        
        
        


<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>Hi</font></font></font></p><p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111" face="Courier New, monospace">I am getting "ImportError: Unable to find an implementation of green let." when running sulk-server.</font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111" face="Courier New, monospace">Regards</font></p><p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111" face="Courier New, monospace">Umesh</font></p><div><span style="font-family:'Courier New',monospace;color:rgb(17,17,17)"><br>
</span></div><p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font><br></font></font></font></p><p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>umeshs-mbp:sylkserver
umeshsharma$ sylk-server --no-fork</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>Starting
SylkServer 2.7.1, with no configuration file</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>Using
SIP SIMPLE SDK version 1.4.2</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>fatal
error: failed to create SylkServer: Unable to find an implementation
of greenlet.</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>Traceback
(most recent call last):</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">  <font face="Courier New, monospace"><font>File
"/usr/local/bin/sylk-server", line 70, in main</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>from
sylk.server import SylkServer</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span style="color:rgb(17,17,17);font-family:'Courier New',monospace">File
"/Library/Python/2.7/site-packages/sylk/server.py", line
12, in <module></span><br></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">    <font face="Courier New, monospace"><font>from
eventlib import proc</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">  <font face="Courier New, monospace"><font>File
"/Users/umeshsharma/mods/python-eventlib-0.2.0/eventlib/proc.py",
line 79, in <module></font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">    <font face="Courier New, monospace"><font>from
eventlib import api, coros</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">  <font face="Courier New, monospace"><font>File
"/Users/umeshsharma/mods/python-eventlib-0.2.0/eventlib/api.py",
line 30, in <module></font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">    <font face="Courier New, monospace"><font>from
eventlib.support import greenlets as greenlet</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">  <font face="Courier New, monospace"><font>File
"/Users/umeshsharma/mods/python-eventlib-0.2.0/eventlib/support/greenlets.py",
line 21, in <module></font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111">    <font face="Courier New, monospace"><font>raise
ImportError("Unable to find an implementation of greenlet.")</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>ImportError:
Unable to find an implementation of greenlet.</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><font color="#111111"><font face="Courier New, monospace"><font>umeshs-mbp:sylkserver
umeshsharma$ </font></font></font>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"><br>
</p></div>