Dear all,<div><br></div><div>with a fresh install on ubuntu maverick I get the following error when starting blink from the shell:</div><div><br></div><div><div>using set_wakeup_fd</div><div>Traceback (most recent call last):</div>
<div>  File "/usr/bin/blink", line 24, in <module></div><div>    from blink import Blink</div><div>  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/blink/__init__.py", line 38, in <module></div><div>    from blink.mainwindow import MainWindow</div>
<div>  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/blink/mainwindow.py", line 25, in <module></div><div>    from blink.accounts import AccountModel, ActiveAccountModel, ServerToolsAccountModel, ServerToolsWindow</div>
<div>  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/blink/accounts.py", line 27, in <module></div><div>    from sipsimple.account import Account, AccountExists, AccountManager, BonjourAccount</div><div>ImportError: cannot import name AccountExists</div>
</div><div><br></div><div>Many thanks and many greetings,</div><div><br></div><div>Helmut</div><div><br>-- <br><div>3. Physikalisches Institut | University of Stuttgart</div><div>Pfaffenwaldring 57 | 70550 Stuttgart | Germany</div>
<div><a href="http://www.pi3.uni-stuttgart.de/" target="_blank">http://www.pi3.uni-stuttgart.de/</a></div><div>office +49 711 685 60392                    home +49 711 655 72971</div><div>fax    +49 711 685 65281                   mobile +49 152 547494 48</div>
<div>sip     <a href="mailto:helmut.fedder@sip2sip.info" target="_blank">helmut.fedder@sip2sip.info</a></div><br>
</div>